UWAGA STUDENCI !
Wszyscy zapisujący się po raz pierwszy do KU AZS AM oraz przedłużający ważność legitymacji na rok 2018/2019 powinni wypełnić deklarację przynależności do AZS, która znajduje się na stronie
www.azs.pl
OPŁACANIE SKŁADEK:
- na sumę ubezpieczenia 6.500 zł - składka 70 zł
(przynieść ze sobą wypełnioną internetową deklarację + 70 zł + zdjęcie,
osoby przedłużające członkostwo przynoszą wypełnioną internetową deklarację + legitymacje AZS + 70 zł)

Na rok akademicki 2018/2019 - ważność legitymacji trwa od 01.10.2018 r. do 30.09.2019r.
BIURO KU AZS AM ZNAJDUJE SIĘ NA PŁYWALNI AM UL.STARZYŃSKIEGO 9A
CZYNNE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 11.00 - 13.00

KU AZS AM